دسته بندی

تعرفه ها

 

نردبان: آگهی شما تا زمان دریافت آگهی تازه تر، در همان دسته بندی و شهر، به عنوان اولین آگهی نمایش داده می شود.

 

برجسته کردن: آگهی شما به مدت ۷ روز دارای تمایز ظاهری نسبت به آگهی های دیگر می شود و جلب توجه بیشتری برای مخاطبین ایجاد می کند.

 

ویژه کردن: آگهی شما به مدت ۱۰ روز در گروهی مجزا (آگهی های ویژه)، قرار می گیرد و این ویژگی باعث می شود همیشه در دید بازدید کنندگان باشد.